Wszystkich uczestników biegu ale nie tylko zapraszamy do udziału w biegach towarzyszących. Są to Sztafeta Rodzinna oraz Bieg Krasnala. Zapisy przyjmujemy już w sobotę w w biurze zawodów Asics Outlet Wrocław oraz w biurze zawodów w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Poznaj ich regulaminy oraz wszystkie szczegóły:

 • Bieg Krasnala (3-7lat) na dystansie ok. 100m oraz (8-15 lat)  na dystansie ok. 200 m.
 • Sztafeta Rodzinna 4x100m (dwoje dorosłych, dwoje dzieci)

REGULAMIN Bieg Krasnala.

 1. Biegi mają charakter zabawy.
 2. Obowiązuje określona liczba 100 miejsc na oba dystanse razem, miejsca przyznawane są na zasadzie suwaka czyli może być 40 dzieci na jednym dystansie i 60 na drugim.
 3. Biegi odbędzie się na dystansie ok. 100 m, górny limit wieku to 7 lat oraz 200 m 8-15 lat.
 4. W Biegu Krasnala nie wyłaniamy zwycięzców.
 5. Zapisy będą dostępne w godzinach działania biura zawodów w sobotę oraz w niedzielę do wyczerpania puli miejsc startowych (godziny pracy biura zawodów zostaną opublikowane w informacjach organizacyjnych).
 6. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 7. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu głównego czyli o 15:30 pod bramą startową biegu.
 8. Bieg jest bezpłatny.
 9. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

TRASA:

REGULAMIN Sztafeta Rodzinna. W biegu mogą brać udział czteroosobowe drużyny, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 4×100 m. Górny limit wieku dla dzieci to 15 lat. Zapisy będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu do wyczerpania puli miejsc startowych. Bieg rozpocznie się zgodnie z planem minutowym imprezy. Bieg jest bezpłatny.

 1. Bieg ma charakter zabawy.
 2. W biegu mogą brać udział czteroosobowe drużyny, dwoje dorosłych i dwoje dzieci.
 3. Bieg odbędzie się na dystansie ok. 400 m, ( jedna osoba pokonuje ok. 100 metrów odcinka sztafety) górny limit wieku dla dzieci to 15 lat.
 4. W Sztafecie Rodzinnej wyłaniamy zwycięzców, miejsca 1,2,3. Każda drużyna, która zgłosi się do rywalizacji otrzyma nagrody niespodzianki od sponsorów.
 5. Wyłonienie zwycięzców nastąpi na podstawie ręcznego pomiaru czasu.
 6. Zapisy będą dostępne w godzinach działania biura zawodów w sobotę oraz w niedzielę do wyczerpania puli miejsc startowych (godziny pracy biura zawodów zostaną opublikowane w informacjach organizacyjnych). Obowiązuje limit 20 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń w biurze zawodów.
 7. Opiekunowie prawni zgłaszający dziecko w dniu biegu podpisują oświadczenie w biurze zawodów, że osoba niepełnoletnia startuje w zawodach wyłącznie na ich odpowiedzialność. Posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału w zawodach biegowych. Deklarują, że podopieczny/podopieczna posiada ubezpieczenie NNW jednocześnie zwalniają organizatora z odpowiedzialności prawnej za potencjalne uraz doznane podczas biegu.
 8. Osoby dorosłe podpisują oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
 9. Zbiórka do biegu odbędzie się po zakończeniu Biegu Krasnala czyli ok. 15:40 pod bramą startową biegu.
 10. Bieg jest bezpłatny.
 11. Organizator zobowiązuje się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia biegu, który ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację. Organizator zapewnia również pełne zabezpieczenie medyczne.

TRASA: